O NAS

 

Firma  została utworzona w 2010 roku.

Nasza działalność skupiona jest głównie w obszarze B+R. Zajmujemy się :

– opracowywanie nowych produktów w tym budową prototypów,

– opracowywanie nowych technologii,

– zarządzanie własnością intelektualną ( patenty, wzory przemysłowe, know-how ) .

– badania i testy laboratoryjne,

– dokumentacja technologiczna,

– pozyskiwanie środków finansowych głównie w zakresie – inwestycje , innowacje , badania.

 

Prze lata swojej działalności firma zdobyła doświadczeni w branżach chemicznej i petrochemicznej wprowadzając innowacje do tego obszaru. W roku 2013 firma weszła w skład  POLSKIEGO KLASTRA INNOWACJI LPG.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięć badawczych firma uzyskała wsparcie na rozbudowę i rozwój laboratorium produktów petrochemicznych ze z środków unijnych z programy RPO 1.1.b dla województwa podkarpackiego działanie „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”.